توافقی100,000 (توافقی)

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و انجام پروژه های برنامه ریزی خطی ب...

  • 98+9125794605

  • جردن
  • وضعیتپیشنهادومعرفی
  • ضمانتنامهبا ضمانت
مرداد 16, 1398
بالا