رایگان

پشم سنگ نوعی عایق صوتی, حرارتی ست که از نوعی سنگ آذرین به نام بازالت که بازمانده فعالیت های آتش فشانی ست, تولید میشود. د...

  • +9809151036384

  • مشهد.ابوطالب۱.خیاطی۱.آزادپلاست
  • وضعیتجدید و نو
آذر 24, 1399
بالا