تومان0 (توافقی)

سکوی کنار آزمایشگاهی (میز یک طرفه) : ۱- ابعاد:  با عرض ۶۰ الی ۸۰ سانتی متر و ارتفاع ۹۰ سانتی متر ساخته می شود. ۲- اسکلت ...

  • 98+9123071264

  • احمدآبادمستوفی
  • وضعیتپیشنهادومعرفی
آبان 2, 1398
بالا