توافقی100,000 (توافقی)

تدریس خصوصی آمار و تحلیل آماری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد توسط استاد دانشگاه و انجام پروژه های آماری با نرم افزاره...

  • 98+9125794605

  • جردن
  • وضعیتپیشنهادومعرفی
  • ضمانتنامهبا ضمانت
مرداد 16, 1398
بالا