توافقی45 (توافقی)

گروه مبدل سازان کیمیا  تولید کننده بویلر روغن داغ، دیگ های روغن داغ، اویل هیتر ، کوره های روغن داغ با لوله های آتش خوار ...

  • +989122404204

  • جاده مخصوص کرج
  • وضعیتجدید و نو
  • ضمانتنامهبدون ضمانت
خرداد 10, 1398
بالا